HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • 6 BƯỚC DÒ RA TÔNG BÀI HÁT

6 BƯỚC DÒ RA TÔNG BÀI HÁT

Thông tin tóm tắt

Đây là bài viết dành cho các bạn nào có nền tảng khá vững chắc về đệm hát và nhạc lý rồi. Cho nên nếu bạn nào đọc vào những yêu cầu bên dưới và thấy mình còn thiếu mảng nào, có thể comment hoặc inbox trực tiếp, mình sẽ giải đáp, hoặc viết cho các bạn vào những bài sau!

  • Thông tin chi tiết

6 BƯỚC DÒ RA TÔNG BÀI HÁT

 

6 BƯỚC DÒ RA TÔNG BÀI HÁT

 

 

Lưu ý: đây là cách do chính mình khi nghiên cứu về nhạc lý và cách dò tông đã tự CHẾ ra, cho nên có thể nó sẽ không theo bất kì cách truyền thống nào mà các bạn đã được học.

 

Đây là bài viết dành cho các bạn nào có nền tảng khá vững chắc về đệm hát và nhạc lý rồi. Cho nên nếu bạn nào đọc vào những yêu cầu bên dưới và thấy mình còn thiếu mảng nào, có thể comment hoặc inbox trực tiếp, mình sẽ giải đáp, hoặc viết cho các bạn vào những bài sau!

 

Bài viết này cũng như các bài viết tiếp theo mình cũng sẽ viết dành cho đối tượng là các bạn tự học guitar, không qua trường lớp, hoặc các bạn đã học nhưng chưa biết làm thế nào để vận dụng nhạc lý vào việc dò tông một bài hát.

 

Nếu bạn nào đã biết cách dò tông rồi mà thấy cách này hay thì có thể áp dụng theo! Còn nếu thấy không hay thì có thể bỏ qua.

 

Bước 1: Yêu cầu tối thiểu:

 

Bạn phải biết và thuộc vị trí các nốt trên cần đàn, ít nhất là từ ngăn 1 tới ngăn 12, của các dây 6,5,2,1. (Vì bạn có dò nốt nhanh đến mấy mà phải mất chục phút mới xác định được đó là nốt gì thì cũng… vậy

  • Thông tin cùng loại