HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • TẬP NGHE - KÍ ÂM MỘT BÀI NHẠC

TẬP NGHE - KÍ ÂM MỘT BÀI NHẠC

Thông tin tóm tắt

Muốn kí âm được 1 bài nhạc hay 1 đoạn nhạc như phần gian tấu, intro, coda của bài nhạc mình thích,hoặc để nghe được phần hợp âm, những câu solo của bài nhạc đó, các bạn phải trải qua cac bước tập nghe từ đơn giản đến phức tạp và phải duy trì tập nghe trong khoảng thời gian dài, để phần thính giác được nhạy hơn và có kinh nghiệm cho phần kí âm.

  • Thông tin chi tiết

TẬP NGHE - KÍ ÂM MỘT BÀI NHẠC

Muốn kí âm được 1 bài nhạc hay 1 đoạn nhạc như phần gian tấu, intro, coda của bài nhạc mình thích,hoặc để nghe được phần hợp âm, những câu solo của bài nhạc đó, các bạn phải trải qua cac bước tập nghe từ đơn giản đến phức tạp và phải duy trì tập nghe trong khoảng thời gian dài, để phần thính giác được nhạy hơn và có kinh nghiệm cho phần kí âm.

I.Tập nghe (cảm âm ) :

 

Tập nghe cao độ :

 

_ tập nghe cao độ các note nhạc ( không dấu hóa), việc dễ nhất các bạn nên bắt đầu là phân biệt âm nào cao hơn và thấp hơn. Sau đó tập nghe cao độ các note nhạc với âm A mẫu. Trước khi tập nghe cao độ các note nhạc, bạn nên tập xướng âm các note cơ bản không dấu hóa. Vd : từ Đồ – Đố ( 1 quãng 8). Khi hát quen cao độ các note đó, trong đầu sẽ ghi nhớ được các cao độ quen thuộc, vì vậy khi nghe một cao độ bất chợt ( trong giới hạn tập nghe) các bạn nhẩm lại đúng thì sẽ nghe ra được cao độ đúng. Sau đó tập nghe các cao độ cao hơn, thấp hơn 1 q8..

 

_ tập nghe các cao độ có dấu hóa : trước tiên tập phân biệt cao độ khi note nhạc đó có sử dụng các dấu #, b. Nghe màu sắc, sự khác nhau trước & sau khi sử dụng dấu hóa. Tập cảm xem âm nào cao hơn, âm nào thấp hơn.

 

_ sau đó tập nghe kết hợp các cao độ( note nhạc ) có & không có dấu hóa.

 

Tập nghe các quãng thuận( các cặp note ) : Vd : Đồ- Mi , Mi- Sol, Sol-Si , Fa- La..( q3), Đồ – Fa,  Sol- Đô..( q4Đ), Đồ-Sol, Sol-Rê, Fa- Đô ( q5Đ), Đồ-Đố, Rề-Rế..(q8)..

 

Tập nghe hợp âm :

 

_ Vì hợp âm được cấu tạo bởi 2 quãng 3 chồng lên nhau , ở trên các bạn đã tập nghe quãng, nên khi tập nghe hợp âm sẽ dễ hơn cho các bạn, hoặc nghe ra được cao độ các note riêng lẻ trong hợp âm, các bạn sẽ nghe ra được hợp âm cũng như màu sắc trưởng thứ của hợp âm đó.

_ Sau khi tập nghe các hợp âm đơn giản, các bạn sẽ tập nghe màu sắc các hợp âm khó hơn như H.âm 7, tăng, giảm…Mỗi loại hợp âm các bạn nên chú ý nghe âm quan trọng tạo nên màu sắc hợp âm đó.

 

Tập nghe tiết tấu : Nghe các hình note Tròn, trắng, đen, đơn, đen chấm đơn, đơn chấm móc dựt, đảo phách, móc kép, liên ba đơn…bằng cách nghe, nhịp chân, vỗ tay lại & xác định xem đó là âm hình tiết tấu nào.

 

II. Kí âm:

 

1 Kí âm cao độ : Nghe và viết các note nghe được, bao gồm cả dấu hóa.

 

2 Kí âm tiết tấu : Sau khi nghe được các bạn sẽ tập kí âm : trước tiên viết ra số lượng các âm thanh các bạn nghe được, vd như vỗ tay bao nhiêu cái, máy gõ bao nhiêu cái, để đơn giản hơn , các bạn nên đánh số các âm đó, khi xác định phách các bạn sẽ dễ nhìn ra phách đó rớt ở cái nào,.xác định phách chính xác các bạn sẽ xác định được đó là âm hình tiết tấu nào. Cuối cùng các bạn vẽ vạch nhịp theo đúng số chỉ nhịp đã đề ra lúc đầu,là hoàn thânh việc kí âm tiết tấu.

 

3 Kí âm giai điệu là việc kết hợp kí âm cao độ và tiết tấu : nghe và viết cao độ trước, sau đó xác định tiết tấu.

 

4 Kí âm hợp âm của bài đó bằng cách nghe và kết hợp với phần note các bạn vừa kí âm để xác định hợp âm chỗ đó. Nếu trường hợp bạn chỉ cần nghe hợp âm không thì chỉ cần tập theo bước ở mục I.3 là được. Chú ý hợp âm đầu tiên mở đầu bài nhạc thường dùng để xác định giọng của bài nhạc, từ đó bạn dễ xác định các hợp âm liên quan ( hợp âm mở đàu bài nhạc thường là giọng chính của bài )

 

 

 

TƯ VẤN HỌC ĐÀN GUITAR: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://hocguitar.vn

  • Thông tin cùng loại