HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

Thông tin tóm tắt

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

  • Thông tin chi tiết

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

1.Định nghĩa :

 

Điệu thức ( thang âm, âm giai ) là hệ thống mối tương quan về cao độ của các âm thanh trong một bản nhạc hay trong một giai điệu .

 

2.Phân loại :

 

a.Điệu thức Trưởng-Gam trưởng- Major scale :

 

Gồm có 7 bậc âm trong đó có 3 bậc ổn định là I-III-V. Ba âm này kết hợp với nhau tạo nên hợp âm ba trưởng ( major chord )

 

Sự sắp xếp 7 âm thanh của điệu thứ tự từ thấp lên cao hay ngược lại từ cao xuống thấp tính từ âm chủ ( bậc I) đến âm chủ ở quãng 8 liền kề gọi là Gam ( Scale). Các âm thanh tạo thành Gam ( Scale) gọi là các bậc. Như vậy bậc của điệu thức cũng là bậc của Gam ( Scale). Ta có công thức Gam trưởng ( Maojor scale ) như sau :

 

 

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

                         

 

Ngoài Gam trưởng tự nhiên ở trên, trong âm nhạc ta còn gặp Gam trưởng có bậc VI hạ thấp xuống nửa cung, gọi là gam trưởng hòa thanh. Ta có công thức gam trưởng hòa thanh như sau 

 

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

 

Một dạng gam trưởng ít dùng hơn đó là gam trưởng giai điệu , có bậc VI và bậc VII hạ thấp nửa cung . Thường được dùng khi giai điệu đi xuống. Ta có công thức gam trưởng giai điệu như sau :

 

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

 

b.Điệu thức Thứ-Gam thứ-Minor scale :

 

Điệu thức thứ cũng giống điệu thức trưởng ở chỗ nó cũng có 7 bậc. Bậc I-III-V cũng là các bậc ổn định nhưng có cấu trúc quãng khác với điệu trưởng. Bậc I & III cách nhau quãng 3 thứ, III & V cách nhau quãng 3 trưởng. 3 âm này kết hợp thành hợp âm ba thứ ( minor chord)

 

Các âm của điệu thức cũng được sắp xếp theo các Gam, các bậc của Gam có tên gọi như điệu thức. Ta có công thức Gam thứ tự nhiên ( natural minor scale ) như sau

 

Vd : Gam La thứ tự nhiên ( A minor )

 

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

 

Ngoài ra ta còn có Gam thứ hòa thanh ( harmonic minor scale ) với bậc 7 được # lên nửa cung.

 

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

 

Gam thứ giai điệu ( melodic minor scale ) có bậc 6 & 7 đều được # lên nửa cung .

 

TÌM HIỂU VỀ ĐIỆU THỨC

 

 

 

TƯ VẤN HỌC ĐÀN GUITAR: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://hocguitar.vn

  • Thông tin cùng loại