HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • TONE VÀ GIỌNG KHÁC NHAU RA SAO

TONE VÀ GIỌNG KHÁC NHAU RA SAO

Thông tin tóm tắt

TONE VÀ GIỌNG KHÁC NHAU RA SAO

  • Thông tin chi tiết

TONE VÀ GIỌNG KHÁC NHAU RA SAO?

I. Âm thanh và đơn vị đo.

“Tone” là thuật ngữ tiếng Anh.

 

Còn “Ton” là thuật ngữ tiếng Pháp.

 

Ton có nghĩa là âm thanh và còn có nghĩa là đơn vị đo khoảng cách giữa hai nốt nhạc. Khoảng cách giữa hai nốt theo tiếng Việt gọi là cung.

 

Trong 7 tên nốt, khoảng cách cao độ của chúng không đồng đều nhau, có khoảng cách 1 cung, có khoảng cách nửa cung. Các khoảng cách cao độ được ghi như sau:

 

TONE VÀ GIỌNG KHÁC NHAU RA SAO

Ví dụ: Khoảng cách từ nốt La tới Si là một cung, Si tới Đô là nửa cung…

 

Âm thanh sử dụng trong âm nhạc thì có bốn đặc tính là: Trường độ, cường độ, cao độ và âm sắc.

+ Trường độ là mức vang dài, ngắn của âm thanh.

+ Cường độ là độ mạnh, nhẹ của âm thanh.

+ Cao độ là độ cao, thấp của âm thanh.

+ Âm sắc là màu sắc của âm thanh. Ví dụ: Cùng hát nốt La nhưng giọng nam màu sắc khác giọng nữ.

 

II. Giọng và giọng điệu.

Giọng: Tiếng nói, tiếng hát

 

Ví dụ:

+ Giọng nữ: Soprano, Mezzo Soprano, Alto, Contraalto

+ Giọng nam: Tenor, Baritone, Basso, Basso profondo, Castrato, Countertenor.

+ Giọng điệu: Hay còn gọi là giọng điệu thức

+ Giọng điệu thức là cao độ chủ âm (âm 1) chi phối toàn bộ cao độ mọi âm bậc trong điệu thức.

Ta có điệu thức Đô trưởng

 

TONE VÀ GIỌNG KHÁC NHAU RA SAO

Âm Đô là âm 1, kế tiếp là Rê, Mi, Fa, Son, La, Si theo thứ tự là âm  2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

TƯ VẤN HỌC ĐÀN GUITAR: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://hocguitar.vn

  • Thông tin cùng loại