HỆ THỐNG WEBSITE VÀ ỨNG DỤNG daykemtainha.vn

  • CHƯƠNG TRÌNH ĐỆM HÁT

CHƯƠNG TRÌNH ĐỆM HÁT

Thông tin tóm tắt

CHƯƠNG TRÌNH ĐỆM HÁT

  • Thông tin chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐỆM HÁT

1. Yêu cầu

+ Mọi lứa tuổi.

+ Không yêu cầu kiến thức âm nhạc

 

2. Mục tiêu

Biết cách đọc và bấm tốt các nốt trên đàn.

Các hợp âm cơ bản, biết strumming hoặc điệu Valse, Fox

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỆM HÁT

 

Mục tiêu

- Hiểu và chơi thuần thục các nốt trên dây 1, bài kiểm tra : track 2 và 3

 

- Hiểu và chơi thuần thục các nốt trên dây 2, bài kiểm tra : track 5

 

- Hiểu và chơi thuần thục các nốt trên dây 3, bài kiểm tra : track 11

 

- Hiểu và chơi thuần thục các nốt trên dây 4, giới thiệu nhịp lấy đà, dấu chấm dôi,bài kiểm tra: track 13

 

- Tập bấm hợp âm cơ bản C, G, G7, D7, bài kiểm tra: track 14,15

 

- Học dấu nối, điệu Valse, bài kiểm tra: track 17

 

- Điệu Fox, bài kiểm tra: track 19

 

- Hiểu và chơi thuần thục các nốt trên dây 5, các hợp âm Dm, Am, A7, F, điệu Valse, bài kiểm tra: track 23

 

 

TƯ VẤN HỌC ĐÀN GUITAR: 090 333 1985 – 09 87 87 0217 (Cô Mượt)

NHẬN DẠY ĐÀN PIANOORGANGUITARVIOLINTRỐNGLUYỆN THANH TẠI NHÀ

Email: giasutainangtre.vn@gmail.com           - info@giasutainangtre.vn

Website: http://hocguitar.vn

  • Thông tin cùng loại